Vragen over Vitamine D beantwoord

Vitamine D, we hebben er allemaal weleens van gehoord. Maar is Vitamine D wel zo goed als men beweert? Zit Vitamine D niet gewoon in de zon? Kan je zomaar extra Vitamine D slikken en wat zijn de verschillen in Vitamin…

En savoir plus ...

A propos de Vitaminedesk

Seules les plus grandes marques dans les vitamines et compléments alimentaires que vous trouverez dans la gamme étendue de Vitaminedesk.

Abonnez-vous

S'il vous plaît choisir les nouvelles que vous aimeriez recevoir un bulletin d'information. Ensuite, cliquez ci-dessous sur "Connexion".

Par conséquent Vitaminedesk.eu

  • le meilleur
  • le moins cher
  • le plus rapide
  • le plus grand

Magasinez en toute sécurité et en toute sécurité au Vitaminedesk

 

De gevaren van vitamine B6

De gevaren van vitamine B6

Veiligheid van vitamine B6
In de media worden soms vraagtekens geplaatst bij de veiligheid van vitamine B6. De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA heeft een veilig innameniveau vastgesteld van 25 mg per dag, andere autoriteiten achten 100 mg per dag veilig. Toch blijft er discussie en lijken soms tintelingen in handen en voeten te ontstaan door B6-gebruik. Hoge bloedwaarden zijn een logisch gevolg van het slikken van producten met grote hoeveelheden vitamine B6 en op zichzelf geen directe reden voor ongerustheid. Bijwerkingen treden in incidentele gevallen op en lijken persoonsgebonden. Op dit moment loopt er een onderzoek bij Universiteit van Maastricht dat meer duidelijkheid moet brengen.


Nut van vitamine B6
Vitamine B6 vervult verschillende belangrijke functies in het lichaam. Zo speelt B6 een rol bij het energiemetabolisme en de normale werking van het zenuwstelsel en heeft een gunstige invloed op de vermindering van vermoeidheid. Een multivitamine bevat meestal een lage dosering vitamine B6. In bepaalde situaties willen mensen echter voor een hogere dosis kiezen. Zo wordt vitamine B6 onder andere ingezet bij ongemakken rond de menstruatie, zoals prikkelbare gevoelens. Deze vitamine speelt namelijk een rol bij het reguleren van de activiteit van hormonen. Een hoge dosering wordt voor specifieke doeleinden gegeven en vaak op advies van een deskundige.


Verschillende vormen van vitamine B6
Er zijn verschillende vormen van vitamine B6. In voedingssupplementen worden twee vormen toegepast: pyridoxine HCl en pyridoxaal-5-fosfaat. Beide zijn volgens de EFSA en de Europese overheid veilig en biobeschikbaar. Tot nu toe zijn er geen bijwerkingen bekend bij gebruik van producten met pyridoxaal-5-fosfaat. NPN, de brancheorganisatie voor producenten en leveranciers van voedingssupplementen, laat door de universiteit van Maastricht onderzoeken of een bepaalde vorm van vitamine B6 geen bijwerkingen geeft. In het voorjaar van 2017 worden de resultaten van dit onderzoek verwacht.

Veilig niveau
In Nederland geldt op dit moment geen maximum hoeveelheid voor vitamine B6. Op Europees niveau moeten maximale hoeveelheden nog worden vastgesteld. Er is in de wereld geen eenduidig veilig innameniveau bepaald. De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA heeft een veilig innameniveau voor gezonde mensen vastgesteld van 25 mg vitamine B6 per dag. Bij deze bepaling is echter een controversiële studie meegenomen. Andere autoriteiten hebben deze studie buiten beschouwing gelaten en komen op een veilig niveau dat veel hoger ligt. Zo acht de Amerikaanse Food and Nutrition Board 100 mg vitamine B6 per dag veilig (na toepassing van een veiligheidsfactor op een veilige waarde bij langdurig dagelijks gebruik van 200 mg), evenals de wereldwijde expertgroep voor voedingssupplementen, IADSA.

Incidenteel meldingen van bijwerkingen
Bijwerkingen lijken weinig voor te komen. Er zijn enkele gevallen gemeld met neuropathische verschijnselen, zoals tintelende handen en voeten, die zouden samengaan met het gebruik van vitamine B6. Een inventarisatie door NPN bij bedrijven laat zien dat in vijf jaar tijd (2011-2015) slechts enkele gevallen van bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van producten met uiteenlopende dagdoseringen. Wel worden regelmatig hoge bloedwaarden van vitamine B6 gemeld. Uit de literatuur blijkt echter dat er geen relatie is te leggen tussen het optreden van bijwerkingen en de hoogte van de bloedwaarde B6.

Niet dosisafhankelijk
De situaties waarin bijwerkingen optreden zijn nog onduidelijk en ingewikkeld. Naast het feit dat klachten weinig voorkomen, lijken ze niet dosisafhankelijk te zijn. Er zijn meldingen van hoge waarden vitamine B6 in het bloed zonder dat er sprake is van bijwerkingen. Andersom zijn er ook gevallen bekend van klachten bij lage bloedwaarden van B6. Ongerustheid over hoge bloedwaarden is onterecht, omdat deze een logisch gevolg zijn van het slikken van producten met grote hoeveelheden B6.
Er moet nader onderzocht worden wanneer de verschijnselen optreden en welke individuele omstandigheden tot bijwerkingen kunnen leiden. Op dit moment is nog niet duidelijk welke specifieke omstandigheden ervoor zorgen dat er incidenteel neuropathieverschijnselen optreden en welke rol vitamine B6 daarbij speelt. Het instellen van een laag maximumniveau lost dit probleem helaas niet op.

Waarschuwing op verpakking
Terwijl het mechanisme van bijwerkingen nog verder opgehelderd moet worden heeft branchevereniging NPN uit voorzorg het advies uitgebracht om bij producten met meer dan 25 mg vitamine B6 per dagdosering de waarschuwingstekst op te nemen dat langdurig dagelijks gebruik milde tintelingen of gevoelloosheid in ledematen kan veroorzaken.

Vous économisez tous les points? Seulement en Vitaminedesk

A propos de Vitaminedesk

Seules les plus grandes marques dans les vitamines et compléments alimentaires que vous trouverez dans la gamme étendue de Vitaminedesk.

Abonnez-vous

Blijf op de hoogte van de laatste aanbiedingen!